Reklamace obuvi

Jste přesvědčeni, že jste byli kráceni na svých zákaznických právech?
Domníváte se, že prodávající při řešení Vaší reklamace nepostupoval podle zákona?
Nejste si jisti, zda posouzení Vaší reklamace bylo úplné a objektivní?


Zašlete obuv k posouzení

Přiložte veškeré doklady spojené s koupí a reklamačním řízením včetně případné korespondence s prodávajícím, tj.:

- daňový doklad
- návod k údržbě
- reklamační list / zápis
- vyjádření k reklamaci
- případnou další dokumentaci
- žádost o vypracování posudku

Provedení prvotního posouzení vaší reklamace

V případě, že se skutečně jedná o oprávněnou reklamaci, která byla zamítnuta prodávajícím, je možné po odsouhlasení vyhotovit znalecký posudek.

Naopak, pokud se jedná o neoprávněnou reklamaci, je obuv zaslána zpět kupujícímu. Je Vám účtován manipulační poplatek, který je stanoven dle nákladů na balné, poštovné a pojištění zásilky. Manipulační poplatek činí 250,- Kč.